logo
ARTModern Курулуш
ARTModern Ишеним
ARTModern Келечек

ARTModern жөнүндө

Биздин компания капиталдык курулуш, капиталдык ремонт, евроремонт, ошондой эле жаңы инженердик чечимдерди жана технологияларды пайдалануу аркылуу «ачкычка чейинки» жыйынтыкка алып келүү менен алектенет.

Сиздин объекттин курулушунун жыйынтыктоочу баскычы - бул архитектор менен конструктордун, смета түзүүчү менен прорабдын, жабдып туруучу менен курулушчунун талыкпаган эмгеги аркылуу ар бир кардардын канааттануусу үчүн жумшалган баардык күч – аракет.

ARTModern

Уй куруу этаптары

Баштапкы консультация

Проект, смета

Келишим түзүү

Курулуш этаптары

Жыйынтыкты откоруу жана ачкычты беруу

Биздин үйлөр

  • Жер титирөөгө туруктуу
  • Өрткө  туруктуу
  • Жылуу
  • Экологиялык жактан таза
  • Ылдам  курулат

Жер титирөөгө туруктуу

Сейсмикалык туруктуулук - имаратты салууда эске алынуучу курулуштагы эн негизги параметр. Жер титирөөгө туруктуулук - демек жер силкинүүдө ѳз калыбын сактап калган жана адам ѳмүрүнѳ коркунуч жаратпаган бекем имарат. Имаратты курууда курулуш жабдыктары сапаттуу болууга жана конструкциясы жер шартына ылайык болууга тийиш. Сейсмикалык туруктуулук - коопсуз жашоонун кепилдиги.

Өртко туруктуу

Ѳрт чыгуу шартында ѳрттүн күчѳѳ мүмкүнчүлүгүн жокко чыгарган жана имараттын калыбын сактап калган артыкчылыгын камсыздайбыз. Имараттын ѳрткѳ туруктуулугу анын негизги структуралык бѳлүгүнүн ѳрткѳ каршы бекемдигинен кѳз каранды. Демек, жабдуу материалдарынын сапаты эн жогорку денгээлде.

Жылуу

Энергоэффективдүүлүк - сиздин имаратыныздын жылуулук жана электр энергиясын сактоодо натыйжалуулук кѳрсѳткүчү. Имараттын ичиндеги күнүмдүк температуранын денгээлин жѳнгѳ салуу жана бир калыптагы жылуулукту камсыз кылуу артыкчылыгы. Курулуштун жылуулук сыйымдуулугу канчалык жогору болсо, кыш мезгилиндеги электр энергиясын үнѳмдѳѳ ошончолук бийик.

Экологиялык жактан таза

Курулушта колдонулган материалдардын адам ѳмүрүнѳ жана айлана чѳйрѳгѳ зыян келтирбеген ѳзгѳчѳлүгү. Имаратты курууда уулуу заттарды бѳлүп чыгарган материалдары колдонбоо жана куруу процессинин нормага ылайык болуусу тургундардын жашоо сапатынын мыкты болуусуна шарт түзѳт.

Ылдам курулат

Куруу технологиясы заманбап болуусу имараттын бат жана кыска убакытта, мыкты сапатта курулуусун камсыз кылат. Бат куруу - убакытты үнѳмдѳѳ, демек бюджетти үнѳмдѳѳ.

123

Курулган үйлөр

235

Ыраазы кардарлар

34670

Чарчы метр
ARTModern

Биздин партнерлор

Пикирлер


Сиз архитектура менен курулуштун айкалышын бизден таба аласыз!

Instagram

Биздин дарек

г. Бишкек ул. Кулатова 1а Тел:+996 (701) 25-01-01 w/app:+996 (701) 25-01-01 Email:info@artmodern.kg
© Copyright 2020 - ART Modern Design by infis.kg